Stockholms hemliga skyddsrum
Kapitel

Fokus. Skyddsrum

Här är T-centralens hemliga salar

Bakom en anonym dörr i tunnelbanans biljetthall vid Vasagatan störtar två branta, långa nödtrappor ned i underjorden. Få stockholmare vet om vad som finns under deras fötter. Följ med DN:s fotograf Fredrik Funck och reporter Mia Tottmar på upptäcktsfärd. Deras guide är Henrik Nerlund, som har skrivit en bok om stadens skyddsrum. Läs reportaget från skyddrummet här.

Dela med dina vänner


DÖRREN
Bakom den omärkta dörren i biljetthallen vid Vasagatan döljer sig trappor ned till Vattugaraget, ett gigantiskt skyddsrum som byggdes 1960.


HENRIK NERLUND
DN:s guide är Henrik Nerlund, arkitekturhistoriker och skönhetsrådets sekreterare. Han har skrivit boken “Parkera i fred” om Stockholms skyddsrum.


KLARAR KÄRNVAPEN
Skyddsrummet byggdes för 15 000 personer. I dag skulle 8 000 rymmas. Stötvågsportarna väger 35 ton styck, skyddsrummet är byggt för att klara en direktträff av kärnvapen.


KALLA KRIGET
Skyddsrummet invigdes 1960. Berlinmuren byggdes 1961. Kubakrisen – när Sovjetunionen planerade att placera kärnvapenrobotar på Kuba – kom 1962.


SOM I EN U-BÅT
Delar av skyddsrummet används i dag som parkering. Christian Rockberger, vd för Stockholms parkering (till höger), och John Düsing lyser upp luckan till skyddsrummets kalkbinge. Den användes för att återanvända luften, om skyddsrummet skulle vara hermetiskt tillslutet en period. Samma system användes på u-båtar. Bingen är inte längre i bruk.


UNDER EN KYRKA
Hela den gigantiska anläggningen ligger under Klara kyrkogård. Kyrkan är ett civilt mål som enligt krigets lagar inte får bombas.


FRISK LUFT
Christian Rockberger promenerar framför de stora luftfilter som finns vid anläggningens friskluftsintag. Bakom filtren finns ett åtta våningar högt schakt till marknivån. Filtren är i bruk.


LUFTRENING
Henrik Nerlund vid skyddsrummets luftreningsanläggning. Anläggningen renar luften från bland annat stridsgaser. Anläggningen är i bruk.


RADIOAKTIVITET
Christian Rockberger lyser upp underdelen av det stora stenfilter som bland annat tar bort radioaktiva partiklar från friskluften. Det dämpar också stötvågen något.


UNIKT I VÄRLDEN
“Det som är unikt med Vattu­garaget och Katarinagaraget vid Slussen är att de är så otroligt stora. Det var unikt i världen att bygga så stora skyddsrum för civilbefolkningen. In på 80-talet fanns plats i skyddsrum för 80 procent av svenskarna”, berättar Henrik Nerlund.

Foto Fredrik Funck
Text Mia Tottmar

Berättelsen i korthet