Det ockuperade landskapet - DN Fokus
Kapitel

Kapitel 2. Tillägg

Tio personer i reportaget

Olof Mattsson

Pensionerad målare. Engagerad i Sunnansjös byalag.

Lilian Rådman

Tidigare matsalssekreterare på Tallmogården. I dag dalahästmålare.

Thomas Lagerström

Lämnade just posten som kommunchef för Ludvika, stadens högste tjänsteman.

Jens Runnberg

Politisk redaktör på Dalarnas Tidningar. Uppvuxen i gruvorten Grängesberg.

Pär Öberg

Talesman och ”dialogpatriot” för Svenska motståndsrörelsen. Inkuppad i Ludvika kommunfullmäktige.

Isobel Hadley-Kamptz

Författare och kolumnist uppvuxen i Ludvika under vågen av nynazism på 1990-talet.

Daniel Riazat

Vänsterpartistisk riksdagsledamot som grundat Dalarna mot rasism.

Leif Pettersson

Socialdemokratisk ordförande för Ludvika kommun. Tjänstledig från ABB.

Johan Hagberg

Anställd på Coop i Sunnansjö. Byalagets ordförande.

Carl-Johan Linér

Platschef på ABB i Ludvika. Rekryterar expertis från hela världen.

Fakta. Ludvika och Bergslagen

Tidigare landets gruvtätaste kommun

karta
 • I Ludvika kommun i södra Dalarna bor drygt 25 000 personer.
 • Tidig industriverksamhet som masugnsframställning av järn med hjälp av kol kunde ske i Ludvika tack vare allt rinnande vatten i landskapet.
 • Ludvika brukade vara Sveriges mest gruvtäta kommun.
 • Elektriska Aktiebolaget Magnet, senare Asea och i dag ABB, grundades i Ludvika 1900 av Carl Roth, disponent på Ludvika bruk. Bruket anlades på 1500-talet vid Ludvika ström, som förbinder sjöarna Väsman och Gårlången och som har en fallhöjd på 18 meter. Vattenkraftstationen vid bruket anlades för att leverera elkraft till det som blev Asea och till gruvorna i Saxberget och Blöt­berget.
 • Efter ABB är kommunen, landstinget och bryggeriet Spendrups i Grängesberg Ludvikas största arbetsgivare.
 • Ludvika kommun, socialdemokratiskt styrd, gjorde ett underskott på 48 miljoner kronor år 2014.
 • Resultat i riksdagsvalet 2014:
  S 40,6%, SD 20%, M 15,4%, V 7,6%, MP 4,6%, C 4,1%, FP 3,1%, KD 2,4%, FI 1,7%.

Fakta. ABB

Leverantör av kraftnät världen över

 • Företaget är världens största leverantör av kraftnät.
 • Bolaget har omkring 140 000 anställda i 100 länder.
 • 9 000 medarbetare finns i Sverige varav 2 700 i Ludvika.
 • Med hjälp av högspänd likström (HVDC) kan stora mängder elkraft transporteras tusentals kilometer med låga energiförluster och låg miljöpåverkan. Över kontinenter, vatten och länder: genom luft-, land- och vattenledningar.
 • I Ludvika ligger Uno Lamm HVDC Center, döpt efter HVDC-teknikens fader Uno Lamm (1904-1989), elektroingenjör vid ABB:s svenska ursprung Asea. Under 20 års tid utvecklade Lamm en likriktare med kapacitet för högspänd likströms­överföring. Projektet blev kommersiellt när en länk mellan svenska fastlandet och Gotland togs i drift 1954.
 • Uno Lamm var antinazist. Under resor i Tyskland för Aseas räkning vägrade han göra Hitlerhälsningen under patentutfrågningar.

Källa: ABB och Wikipedia

Fakta. Svenska motståndsrörelsen

Många av aktivisterna är dömda för brott

 • Svenska motståndsrörelsen bildades 1997.
 • Har sitt ursprung i Vitt ariskt motstånd (Vam).
 • Styrs av Klas Lund.
 • Organisationen är uppdelad i nästen: näste 1 (bland annat Stockholm, Uppland, Sörmland) leds av Emil Hagberg, näste 5 (Dalarna och Värmland) leds av Pär Sjögren.
 • Tidningen Expo har granskat 119 aktivister verksamma i SMR under 2013. Av 119 personer var 65 stycken dömda för brott: 51 procent av dessa var våldsbrott, 49 procent vapenbrott, 17 procent hets mot folkgrupp.
 • Den genomsnittlige SMR-aktivisten är en man på 27 år bosatt i Mellan-Sverige.
 • SMR är antisemitiskt, homofobiskt och antifeministiskt.
 • Enligt Expos årsrapport för 2014 ökade antalet nazistiska aktiviteter (propagandaspridning, manifestationer, föredrag etcetera) under fjolåret. Under 2014 genomförde SMR 800 aktiviteter.
 • I Dalarna ökade enligt samma rapport nazismen från 148 aktiviteter under 2013 till 213 under 2014.

Fakta. Valkuppen

SD:s öppna listor utnyttjades

 • I Ludvika, Säter och Borlänge ­i Dalarna lyckades SMR och Svenskarnas parti kuppa in sig i kommunfullmäktige genom att utnyttja Sverigedemokraternas så kallade ”öppna listor”. SD hade chans på fler mandat än de hade kandidater att nominera, varpå väljare kunde namnge sina egna. 18 stycken väljare i Ludvika skrev Pär Öbergs namn, vilket var tillräckligt för en ledamotsplats.
 • Inför nästa val blir detta omöjligt: en ny lag träder i kraft som innebär att kandidaten i fråga måste tillfrågas och tacka ja eller själv registrera sig tre dagar före valdagen. Tanken var att vallagskommittén som tillsattes efter valet 2010 skulle ha förändrat systemet med öppna listor till 2014 års val men den hann inte klart, varpå bland andra SMR kunde vinna parlamentariskt stöd 2014.

Berättelsen i korthet